Napis: Młodzieżowa Rada Powiatu Przasnyskiego z logiem oraz budynkiem Starostwa w tle

Młodzieżowa Rada Powiatu Przasnyskiego to miejsce dla młodych, aktywnych ludzi! Jest to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Zadaniem Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego jest przedstawianie organom samorządowym głosu młodzieży.

MRPP działa na rzecz aktywizacji i integracji młodzieży powiatu przasnyskiego, kształtowania postaw demokratycznych i upowszechniania idei samorządnościowej wśród młodych ludzi.

Działania organizowane przez Radę są bardzo różnorodne: od spotkań młodzieżowych przez akcje i projekty obywatelskie, charytatywne, sportowe, kulturalne, proekologiczne, okolicznościowe aż po edukacyjne.

MRPP tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący teren powiatu przasnyskiego, wybierani w demokratycznych wyborach.

Dokumenty związane z działalnością Młodzieżowej Rady są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.