Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Chorzele

Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w podstrefie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, gdzie już 94 ha wykupiła spółka Kronospan (planowane inwestycje na 2 mld PLN).

Przejdź do artykułu

Przasnyska Strefa Gospodarcza - Podstrefa Sierakowo

Powiat przasnyski priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność wyrażającą się w tworzeniu warunków do inwestowania na naszym terenie. Dlatego też utworzyliśmy na naszym terenie kompleksy terenów inwestycyjnych, które już dziś są w pełni gotowe do lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć gospodarczych.

Przejdź do artykułu