Skład Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Paweł Mostowy - Starosta Powiatu Przasnyskiego

Renata Kosman - Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego

Renata Wenda - Członek Zarządu Powiatu

Dariusz Wilga - Członek Zarządu Powiatu

Bożena Maria Bieńkowska - Etatowy Członek Zarządu Powiatu