Skład Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Krzysztof Bieńkowski - Starosta Powiatu Przasnyskiego

Paweł Mostowy - Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego

Renata Wenda - Członek Zarządu Powiatu

Edward Orłowski - Członek Zarządu Powiatu

Grzegorz Grabowski - Członek Zarządu Powiatu