Skład Rady Powiatu Przasnyskiego VII kadencji


 1. Zenon Szczepankowski - Przewodniczący Rady
 2. Leszek Czarzasty - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Klaudia Traczyk - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Bieńkowska Bożena Maria
 5. Dołęga Andrzej
 6. Postek Bogusław
 7. Szmulski Jarosław
 8. Grabowski Grzegorz
 9. Wenda Renata
 10. Szampliński Mariusz
 11. Brocki Andrzej
 12. Mostowy Paweł
 13. Niestępski Tadeusz
 14. Wilga Dariusz
 15. Iwulski Krzysztof Andrzej
 16. Nieliwodzki Krzysztof Adam
 17. Zarajewska-Tęga Dorota

Komisje Rady Powiatu

Komisja Budżetowa

 1. Renata Wenda
 2. Klaudia Traczyk
 3. Leszek Czarzasty
 4. Jarosław Szmulski
 5. Zenon Szczepankowski

Komisja Rewizyjna

 1. Krzysztof Andrzej Iwulski
 2. Jarosław Szmulski
 3. Grzegorz Grabowski
 4. Andrzej Dołęga

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

 1. Krzysztof Andrzej Iwulski
 2. Mariusz Szempliński
 3. Dorota Zajewska-Tęga
 4. Leszek Czarzasty
 5. Andrzej Dołęga
 6. Krzysztof Adam Nieliwodzki

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

 1. Bogusław Postek
 2. Andrzej Brocki
 3. Bożena Maria Bieńkowska
 4. Andrzej Dołęga
 5. Dariusz Wilga
 6. Mariusz Szempliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mariusz Szempliński
 2. Tadeusz Niestępski
 3. Krzysztof Adam Iwulski

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Bogusław Postek
 2. Andrzej Brocki
 3. Dariusz Wilga
 4. Grzegorz Grabowski
 5. Zenon Szczepankowski
 6. Paweł Mostowy
 7. Dorota Zajewska-Tęga

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Renata Wenda
 2. Tadeusz Niestępski
 3. Klaudia Traczyk
 4. Grzegorz Grabowski
 5. Krzysztof Adam Nieliwodzki