Mój ojciec był Polakiem...

"Mój ojciec był Polakiem…". Próba ustalenia rzeczywistej liczby ludności pochodzenia polskiego na liście osób represjonowanych w latach 1921–1953 ogłoszonej przez białoruski oddział stowarzyszenia „Memoriał" – książka dr Andrzeja Białego dostępne do bezpłatnego pobrania dla wszystkich miłośników historii Polski.

Przejdź do artykułu

Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939

„Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939” – książka dr Andrzeja Białego dostępna do bezpłatnego pobrania dla wszystkich miłośników historii Polski. Autor ukazuje nieznane fakty i problemy życiowe z jakimi spotykało się społeczeństwo polskie mieszkające na Białorusi Sowieckiej. Przedstawiona jest sytuacja po wojnie polsko – bolszewickiej, represje w stosunku do szlachty, ziemiaństwa polskiego oraz walka z religią i Kościołem Katolickim.

Przejdź do artykułu