Starostwo Powiatowe w Przasnyszu pracuje w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7.30 – do godz. 15.30.

 • Kasa urzędu
  od godz. 7.30 do godz. 15.00
 • Referat Rejestracji Pojazdów i Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami 
  od godz.7.30 do godz. 15.00
 • Link do internetowej rezerwacji wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów: https://bezkolejki.eu/spprzasnysz
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  od godz.7.30 do godz. 14.30

Wtorek od godz. 7.00 – do godz. 16.00.

 • Kasa urzędu
  od godz. 7.15 do godz. 15.00
 • Referat Rejestracji Pojazdów i Referat Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami 
  od godz.7.00 do godz. 15.30
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  od godz.7.00 do godz. 14.00

Dni i godziny przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków:

Starosta i Wicestarosta
w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 15.30 oraz w pozostałych dniach pracy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym,

Starosta lub osoba przez niego upoważniona
w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 16.30,

Dyrektorzy komórek organizacyjnych
codziennie w godzinach pracy tut. urzędu,

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 15:30 do 16:00 oraz w każdą środę w godzinach od 10.00 do 10.30.