Komunikacja publiczna Powiatu Przasnyskiego

Komunikat!

Od 15 stycznia przywracamy połączenia autobusowe na terenie powiatu przasnyskiego.

Przywróceniu ulegają linie U002, U004, U008, U012, U013.

Szczegółowe rozkłady każdej linii znajdują się w załączeniu poniżej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo !

W związku z informacją o braku przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na utrzymanie w 2024 roku dotychczas funkcjonujących na terenie powiatu przasnyskiego linii autobusowych, z dniem 1 stycznia 2024 zawieszone zostają linie U008, U002, U004, U012 i U013, natomiast linia U005 zostaje zlikwidowana.

Wojewoda Mazowiecki, będący dysponentem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, opublikował wyniki I naboru wniosków na 2024 rok i nie przyznał dofinansowania na linie autobusowe funkcjonujące od 2019 roku na terenie powiatu przasnyskiego.

Władze samorządu Powiatu Przasnyskiego zapewniają, że mimo decyzji Wojewody, podejmą kolejne działania o uzyskanie środków na funkcjonowanie w/w lini autobusowych.

W przypadku ewentualnych uwag i sugestii, prosimy o kontakt z Wydziałem Aktywizacji Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:

  • dyrektor Alina Obrębska, tel. 29 307 62 06
    e- mail: komunikacja@powiat-przasnysz.pl
  • Grzegorz Kacprzak,  tel. 29 307 62 35
    e-mail: g.kacprzak@powiat-przasnysz.pl