Grafika informuje o autorach komiksu Sacharynek, fundatorach i inicjatorach. Treść w artykule.

Prezentujemy Państwu komiks autorstwa Agnieszki i Pawła Błońskich (scenariusz i ilustracje), który powstał z inicjatywy i przy merytorycznym wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. Publikacja została sfinansowana przez Powiat Przasnyski w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na 2022 rok.

Celem głównym zgłoszonego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorzel było wykreowanie postaci Sacharynka - sympatycznego przemytnika, który stanie się wirtualnym przewodnikiem po terenach pogranicza mazowiecko-krzyżackiego, które funkcjonowało niegdyś na terenach obecnej gminy Chorzele.

W ramach projektu:
a) zebrano historie i opowieści dotyczące przemytu funkcjonującego na linii granicznej w dawnym okresie, w czasie zaborów (tu funkcjonowało przejście graniczne pomiędzy zaborem rosyjskim i pruskim), a także w II RP - w celu znalezienia właściwej inspiracji do stworzenia wirtualnej postaci Sacharynka,
b) opracowano graficznie postać Sacharynka - legendarnego przemytnika, utrzymującego się ze szmuglu sacharyny - białego złota rubieży mazowieckich,
c) stworzono na tej bazie komiks.

Dzisiaj prezentujemy Państwu efekt finalny. Komiks został wydany w formie e-booka - w celu zmniejszenia kosztów i jednoczesnego ułatwienia promocji samej postaci w świecie wirtualnym.