Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Transmisje obrad Rady Powiatu Przasnyskiego

Obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Starostwo wdrożyło również internetowy System Rada Powiatu.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania radnych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Systemie Rada Powiatu. Link do strony znajduje się poniżej.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Przasnyskiego VII kadencji