OSTATNIE AKTUALNOŚCIWażne

Kwalifikacja wojskowa 2023 w powiecie przasnyskim

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu przasnyskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 22 maja do 5 czerwca. 

WSPÓŁPRACUJEMY


Logotypy UE, RP i Funduszy Europejskich