OSTATNIE AKTUALNOŚCIZa nami spotkanie z historią zorganizowane w ramach zadania publicznego pt. "Ścieżkami historii"

16 maja br. w sali spotkań Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu odbyła się prelekcja dr. Andrzeja Białego pt. "Służę Ojczyźnie, odpowiadam przed Bogiem" zorganizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przasnyszu w ramach zadania publicznego pt. "Ścieżkami historii". W spotkaniu uczestniczyła Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Bożena Bieńkowska.

WSPÓŁPRACUJEMY


Logotypy UE, RP i Funduszy Europejskich