Ścieżki rowerowe

Na obszarze Powiatu Przasnyskiego wybudowane zostały ścieżki rowerowe z usytuowaniem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. Wybudowane są ścieżki rowerowe: jednokierunkowe, dwukierunkowe i takie, gdzie ścieżki ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi (ciąg pieszo-rowerowy) – w zależności od pełnionej prócz prowadzenia ruchu drogowego innej funkcji.

Przejdź do artykułu

Szlaki turystyczne

Prezentujemy Państwu opis szlaków turystyczno-rowerowych utworzonych w ramach projektu "100 za 100" oraz pozostałych szlaków turystycznych na terenie powiatu przasnyskiego. Powiat przasnyski jest bardzo atrakcyjnym terenem pod względem turystycznym, co wynika z posiadania ciekawych, dobrze zachowanych i wartych obejrzenia zabytków, a także z bardzo małego skażenia środowiska naturalnego.

Przejdź do artykułu