Plansza informacyjna zadania inwestycyjnego.

Powiat Przasnyski informuje, że zrealizował zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu". Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr BRI-I.3141.49.2022 z 14 listopada 2022 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem.

Bezpośrednim efektem rzeczowym inwestycji jest wykonanie zespołu basenów:
a) basen dla dzieci o wymiarach 10x10 m i głębokości 0,6 m,
b) basen dla dorosłych i młodzieży o wymiarach 20x12 m i głębokości 1,2 m,
c) basen dla dorosłych i młodzieży o wymiarach 25x12 m i głębokości 1,5 m,
d) wodny plac zabaw i zjeżdżalnia rodzinna wraz z hamownią;

  • wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych:
  • budynek socjalny o pow. zab. – 264,2 m2, pow. użyt. – 185,20 m2  i kub. – 1136,06 m3 ,
  • budynek techniczny o pow.  zab. – 52,70 m2, pow. użyt. – 46,12 m2 i kub. – 160,20 m3 ,
  • budynek techniczny o pow.  zab. – 44,70 m2, pow. użyt. – 35,90 m2 i kub. – 135,88 m3 ,
  • wiata przeciwsłoneczna o wymiarach 4 m x 6,95 m;

Wraz z infrastrukturą techniczną: brodziki z prysznicami, brodziki do płukania stóp, pomosty wokół basenów, elementy małej architektury, instalacje zewnętrzne (kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacji sanitarnej, wody ze zbiornikami, elektrycznej), instalacją wewnętrzną (wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji technologicznej, elektrycznej i teletechnicznej).

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 4.693.746,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 9.387.493,44 zł.