Tablica informacyjna

W wyniku przeprowadzonego konkursu pn. „Strzelnica w Powiecie” Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy na terenie Powiatu Przasnyskiego w wysokości 150.000 zł. Strzelnica powstanie w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ul. Mazowieckiej 25. Korzystać będą z niej mogli uczniowie szkół mundurowych powiatu przasnyskiego oraz członkowie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

Wirtualna strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym działającym w wirtualnej rzeczywistości, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Jednocześnie będą mogły korzystać z niej maksymalnie 4 osoby, zarówno w formie treningu indywidualnego, jak i zespołowego. Istniała będzie możliwość ćwiczeń w dynamicznych warunkach, uwzględniających m.in. porę dnia, ukształtowanie powierzchni, porę roku, warunki atmosferyczne czy też efekty specjalne, takie jak ogień czy dym, a także możliwość wyboru celów, do których będą oddawane strzały m.in. spośród tarcz papierowych i kartonowych, figur czy też celów metalowych.

Celem zadania jest rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej oraz aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Planowany termin oddania do użytku to grudzień 2021 roku.

Całkowity koszt projektu wynosi 242 288,17 zł.