Powiat Przasnyski realizuje projekt pn. „Budowa hali sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu” na podstawie umowy Nr 2017/0144/1885/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej –Edycja 2017 zawartej  w dniu 06.09.2017 r. z Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Powiatem Przasnyskim.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego dotyczy budowy hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 995,04 m2, powierzchni zabudowy 1974,10 m2, kubatura 14 236,00 m3, wysokość 9,84 m. Płyta lodowiska o wymiarach 25x40. Płyta boiska umożliwia rozgrywanie zawodów w piłkę ręczną, piłkę siatkową , halową piłkę nożną, koszykówkę. Płyta lodowiska otoczona bandami wykorzystywana będzie w okresie zimowym.

W skład obiektu wchodzi: płyta boiska sportowa z funkcją lodowiska, zaplecze szatniowej sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, trybuny. Wszystkie elementy są  bezpośrednio związane z funkcją sportową obiektu. Obiekt dostosowany jest  dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt udostępniany będzie dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat przasnyski oraz dla uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych i stowarzyszeń niepełnosprawnych a także dla wszystkich pozostałych osób dorosłych.

Całkowita wartość inwestycji: 13 113 657,61 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 213 200,00 PLN