Grafika z informacją o akcji szczepienia lisów. Treść w artykule.

Przedstawiamy komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) ogłaszam, że planowane jest przeprowadzenie AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie województwa mazowieckiego.

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki, z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

Województwo Mazowieckie - od 4 do 17 kwietnia 2024 r.
Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych,

Uwaga!
1. Każdy kontakt człowieka z płynną zawartością szczepionki należy zgłosić do lekarza medycyny.
2. W przypadku kontaktu z przynętą i/lub płynną zawartością szczepionkami, miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem.
3. PRzez 14 dni od wyłożenia szczepionki psy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach oraz ograniczyć polowania zbiorowe.
4. Przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy.

Galeria zdjęć