Sesja Rady Powiatu

LXXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 25 marca 2024 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 581/2024).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 582/2024).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Przasnyskim na lata 2024 – 2030”. (Nr druku 583/2024).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji. (Nr druku 584/2024).
8. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.