Przetarg sprzedaż PSG

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie (wsi) Sierakowo, oznaczonej jako działka nr 203/3.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 203/3, położonej w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00003196/3. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu