Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 595/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2023 r.”