Informacja o przetargu na dzierżawę.

Starosta Przasnyski jako organ reprezentujący Skarb Państwa, niniejszym ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0004 Jednorożec, gm. Jednorożec, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00009267/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Ogłoszenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu