Informacja o dodatkowym naborze na asystenta osoby niepełnosprawnej. Treść w artykule.

Powiat Przasnyski  uzyskał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację i obsługę programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie 585 788,38 zł. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Mazowieckim aby rozpocząć realizację programu.

W listopadzie 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu jako jednostka organizacyjna powiatu wyznaczona do realizacji programu, przeprowadziło nabór i zakwalifikowało do uczestnictwa w programie 30 osób z niepełnosprawnościami.

W związku z faktem, iż 1 osoba zakwalifikowana do Programu nie będzie mogła w nim uczestniczyć poszukujemy 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne ze sprzężeniami ( przynajmniej dwie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu)  posiadającej  trudnościami związane z mobilnością i komunikacją.

Osoba zgłaszająca się do programu będzie miała możliwość wskazania swojego kandydata na asystenta. Jednakże wskazany kandydat musi udokumentować swoje kwalifikacje, tj.:
1 ) posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach; asystent osoby niepełnosprawnej ,opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
2) posiadać co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.; doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zgłoszenia w ramach dodatkowego naboru uzupełniającego wniosków do Programu będą przyjmowane od 21.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy  ul. B. Joselewicza 6.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.