Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 634/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie (wsi) Brzeski Kołaki, gm. Chorzele i w mieście Chorzele, które przeznaczone zostały do dzierżawy na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.