Przetarg sprzedaż

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, oznaczonych jako działki nr: od 203/146 do 203/152 oraz od 203/162 do 203/167

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, oznaczonych jako działki nr: od 203/146 do 203/152 oraz od 203/162 do 203/167.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. nr 123.


Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu