Zarządzenie Starosty

Zarządzenie Nr WO.120.58.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 71, 180, 198 oraz 226, położonych w obrębie 0013 Olszewka, gm. Jednorożec, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Jednorożec.

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu