Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 592/2022 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Treść uchwały dostępna do pobrania w materiałach poniżej.