Cezary Pykała i Jakub Bońkowski - trener i zawodnik LKS GROM

Podczas L Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego Starosta Krzysztof Bieńkowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Wróblewska wręczyli medale Gloria Prasnensis Terrae za szczególne zasługi dla Powiatu Przasnyskiego dla Jakuba Bońkowskiego oraz Cezarego Pykały. 

Przejdź do artykułu

Grzegorz Magnuszewski - Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu

We wtorek 14 września, podczas uroczystości "Gala Podziękowań" za walkę z COVID-19, Starosta Przasnyski wręczył medal "Gloria Prasnensis Terrae" za szczególne zasługi dla powiatu przasnyskiego. Grzegorzowi Magnuszewskiemu - Dyrektorowi SPZZOZ w Przasnyszu.

Przejdź do artykułu

Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

We wtorek 14 września, podczas uroczystości "Gala Podziękowań" za walkę z COVID-19, Starosta Przasnyski przekazał medal "Gloria Prasnensis Terrae" za szczególne zasługi dla powiatu przasnyskiego. Maciejowi Małeckiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Przejdź do artykułu

Konstanty Radziwiłł - Wojewoda Mazowiecki

18 czerwca 2021 roku przed przasnyskim szpitalem odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni tomografii komputerowej przekazanej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Wartość całej pracowni modułowej to ponad 2,5 mln zł. Władze Powiatu i dyrekcja szpitala nie kryły radości z tak wielkiej i potrzebnej darowizny. Tego dnia Starosta Krzysztof Bieńkowski uhonorował Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła medalem Gloria Prasnensis Terrae za zasługi na rzecz Ziemi Przasnyskiej.

Przejdź do artykułu

Ojciec Wiesław Wiśniewski - proboszcz parafii św. Stanisława Kostki

22 maja 2021 r. w przasnyskim klasztorze Ojców Pasjonistów odbyło się sympozjum jubileuszowe "300 lat Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa: dzieło św. Pawła od Krzyża i życie Pasjonistów". Po liturgii Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Wicestarosta Waldemar Trochimiuk, w towarzystwie Burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego, w uznaniu zasług dla Ziemi Przasnyskiej wręczyli o. Wiesławowi Wiśniewskiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki, medal "Gloria Prasnensis Terrae".

Przejdź do artykułu

Jarosław Nowosielski - nadbryg. PSP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki

22 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski dziękując Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu wręczył mu Medal Za Zasługi dla Ziemi Przasnyskiej „Gloria Prasnensis Terrae”.

Przejdź do artykułu

Rafał Smoliński - st.sekc. PSP w Przasnyszu

30 marca 2021 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski po raz pierwszy przyznał medal zasług dla Ziemi Przasnyskiej „Gloria Prasnensis Terrae”. W pełni zasłużone wyróżnienie trafiło do rąk strażaka z Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu Rafała Smolińskiego, który wykazał się szczególną odwagą i bohaterstwem, ratując z pożaru 90-letnią kobietę podczas jednej z akcji ratunkowych pod koniec lutego bieżącego roku.

Przejdź do artykułu