Grafika harmonogram dyżurów aptek

Z dniem 30 czerwca 2024 r. traci moc Uchwała Nr LXXVIII/536/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/495 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 686) i aktualnie obowiązującym stanem prawnym dyżurem w dzień wolny od pracy uznawany jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedziele i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10:00, a 18:00.

Za dyżur w porze nocnej ustawodawca uznaje natomiast dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 19:00, a 23:00.

W związku z powyższym apteki ogólnodostępne w powiecie przasnyskim od dnia 1 lipca 2024 r. nie będą pełniły dyżurów całodobowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r. dyżury aptek będą pełnione:
    1) od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00 – 23:00, 
    2) w soboty w godzinach 20:00 – 22:00,
    3) w święta w godzinach 14:00 – 18:00 oraz 19:00 – 21:00.

Szczegółowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego oraz harmonogram dyżurów będzie udostępniany na bieżąco, na stronie internetowej Powiatu Przasnyskiego.

Poniżej, w załączeniu udostępniamy rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Ponadto informujemy, że w niedziele pracują apteki:
1) Apteka Ogólnodostępna Gemini, ul. Rynek 19, 06-300 Przasnysz, w godzinach 8:00 - 16:00,
2) Apteka ogólnodostępna Adonidis, ul. Rynek 8, 06-300 Przasnysz, w godzinach 10:00 - 20:00.

Galeria zdjęć