Dr Andrzej Biały wygłasza prelekcję na temat polskości na terenie Białorusi sowieckiej

Za nami spotkanie poświęcone tematyce polskości na terenie Białorusi Sowieckiej zorganizowane w ramach zadania publicznego pt. "Ścieżkami historii" finansowanego przez Powiat Przasnyski.

16 maja br. w sali spotkań Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu odbyła się prelekcja dr. Andrzeja Białego pt. "Służę Ojczyźnie, odpowiadam przed Bogiem" zorganizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przasnyszu w ramach zadania publicznego pt. "Ścieżkami historii". W spotkaniu uczestniczyła Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Bożena Bieńkowska.

Przasnyski oddział Związku po raz drugi realizuje projekt, który ma na celu pogłębienie wiedzy na temat bogatej, lokalnej historii. Zadanie składa się z dwóch części, pikniku historyczno-integracyjnego oraz przedstawienia twórczości literackiej o tematyce historycznej. Jednym z elementów projektu było czwartkowe spotkanie z dr. Andrzejem Białym, poświęcone tematyce polskości na terenie Białorusi Sowieckiej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Przasnyskiego.