Starosta Przasnyski oraz Stypendyści Prezesa Rady Ministrów prezentujący dyplomy

W dniu 21 listopada 2023 roku w w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Starosta Przasnyski Paweł Mostowy oraz dyrektorzy szkół powiatowych uczestniczyli w nagrodzeniu najzdolniejszych uczniów szkół średnich z terenu powiatu przasnyskiego.

To zaszczytne wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów najlepszym uczniom ze szkół w całym kraju.

W roku szkolnym 2023/2024 stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali następujący uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski: 

Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H.Sucharskiego w Przasnyszu:
- Zuzanna Juszkowska
- Daniel Usiądek

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach:
- Kinga Małkowska
- Vadim Voranau

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
- Katarzyna Glinka - oprócz spełnienia pierwszego warunku otrzymania stypendium PRM, uczennica w ubiegłym roku szkolnym została laureatką Olimpiady Historycznej, zajmując 5 miejsce w kraju.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń!