Grupa dzieci przygląda się pokazowi ratownictwa w wykonaniu dwóch ratowników medycznych

Starosta Krzysztof Bieńkowski i Wicestarosta Paweł Mostowy zostali serdecznie przyjęci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu, gdzie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym pokazie ratownictwa. 20 września 2023 roku na zaproszenie Dyrektora Andrzeja Radomskiego, cała społeczność szkolna miała okazję dowiedzieć się,  jak należy postępować w czasie wypadku i jak udzielać pomocy innym osobom.

Podczas tego wyjątkowego spotkania, ratownicy zaprezentowali na modelu człowieka, jak należy postępować w różnych sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zobaczyli, jak udzielać pierwszej pomocy, zabezpieczać miejsce wypadku oraz działać w sytuacji wymagającej wsparcia medycznego. Praktyczne demonstracje na modelu człowieka były zarówno pouczające, jak i angażujące, co pozwoliło młodzieży lepiej zrozumieć ważność umiejętności ratowniczych. Uczestnicy zdobyli cenne umiejętności, które mogą być nie tylko użyteczne w życiu codziennym, ale przede wszystkim w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

To wydarzenie dostarczyło młodym uczestnikom wiedzy praktycznej i inspiracji do rozwoju osobistego i społecznego. Starosta Krzysztof Bieńkowski wyraził nadzieję, że ta inicjatywa zachęci uczniów do poszerzania swoich umiejętności oraz będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie postaw odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz dobra wspólnego.

Galeria zdjęć