Odcinek drogi DW544 na trasie Przasnysz-Karwacz

Powiat Przasnyski informuje, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w Przasnyszu do miejscowości Karwacz, Firma Strabag Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca zawiadomił o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu od dnia 14 maja 2024 roku. Zostaną wprowadzone objazdy.

Przebudowa obejmie odcinek DW 544 - ul. Żwirki Wigury (wraz ze skrzyżowaniem w Zawadkach) do Karwacza. Inwestycja będzie przebiegać przy zamknięciu wspomnianego odcinka drogi wojewódzkiej z wyznaczeniem objazdów drogami wewnętrznymi w strefie ekonomicznej, ul. Aleja Wojska Polskiego oraz drogą krajową nr 57.

Na czas robót zostanie wprowadzone czytelne oznakowanie pionowe i poziome, dlatego uczulamy kierowców, aby śledzili znaki, zachowali ostrożność i nie jeździli na pamięć. W czasie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca na zamkniętym odcinku drogi wojewódzkiej zapewni dojście do posesji i dojazd do posesji.

Przewidywany termin zakończenia robót i wprowadzenia stałej organizacji ruchu nastąpi nie później niż 31.12.2024 r.

Poniżej przedstawiamy graficzne przedstawienie objazdów obowiązujących podczas zmiany organizacji ruchu podczas budowy.

Galeria zdjęć