Elegancko ubrani ludzie pozują do zdjęcia podczas obchodów 100- lecia ZSP w Przasnyszu

Główne uroczystości jubileuszu 100-lecia istnienia ZSP im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu odbyły się w piątek, 22 września 2023 roku i rozpoczęły się spotkaniem w szkolnych murach przy ul. Mazowieckiej, gdzie zgromadzili się uczniowie, różne roczniki absolwentów, kadra nauczycielska oraz dyrekcja.

Uczestnicy w towarzystwie pocztów sztandarowych przemaszerowali do kościoła o.o. Pasjonistów, gdzie odbyła się Msza Święta, będąca wyrazem wdzięczności za pracę wielu pokoleń nauczycieli, zapewniających młodzieży świadomy start w dorosłość. W uroczystościach Powiat Przasnyski reprezentowali: Starosta Krzysztof Bieńkowski, Wicestarosta Paweł Mostowy, Członkowie Zarządu Powiatu Renata Wenda i Grzegorz Grabowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Wróblewska, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Grabowska oraz Radni Rady Powiatu Przasnyskiego.

Po powrocie delegacji na teren placówki odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-letnie dziedzictwo przasnyskiego szkolnictwa zawodowego. Przez swoją stuletnią działalność szkoła wykształciła tysiące cenionych specjalistów w wielu zawodach. Jej absolwenci, stanowiący wykwalifikowaną kadrę techniczną, pracują w różnych branżach, m.in. rolniczej, gastronomii, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych; są samorządowcami, przedsiębiorcami, czy inżynierami.

Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie muralu przedstawiającego obronę Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz patrona szkoły - dowódcę mjra Henryka Sucharskiego. Malowidło powstało na jednej ze ścian ZSP w Przasnyszu. Pomysłodawcą zamierzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej z Prezesem Hubertem Dęby na czele, zaś autorem - legenda polskiego muralu - Rafał Roskowiński.

Część oficjalną uroczystości jubileuszowych zakończyła gala, która była okazją do wspomnień i podsumowań. Każdy jubileusz niesie ze sobą historię, pracę ludzi, wielki bagaż doświadczeń, który wzbogaca następne pokolenia. Uroczystości jubileuszowe są powodem do oceny dorobku szkoły, a także odniesienia się do jej tradycji i kultywowanego na przestrzeni dziejów systemu wartości. To również doskonały moment na spojrzenie w przeszłość i uzmysłowienie skali cywilizacyjnego skoku, jakiego w ostatnich latach doświadczyło szkolnictwo w powiecie przasnyskim oraz transformacji, jaka dokonała się w samym Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

W swoim przemówieniu ten fakt podkreślił starosta Krzysztof Bieńkowski, dodając, że za czasów obecnego Zarządu Powiatu oddano lodowisko, będące również halą sportową i miejscem rozmaitych wydarzeń, otwarto w tym roku kompleks basenów letnich, czy modernizując internat, który dysponuje nowoczesną bazę hotelową. Wspomniał także o planach na przyszłość, obejmujących budowę na terenie ZSP przy ul. Mazowieckiej kompleksu boisk sportowych i modernizację siłowni, na co Powiat Przasnyski pozyskał już blisko 2 mln zł dofinansowania. W imię zasług na rzecz Powiatu Przasnyskiego Zespół Szkół Powiatowych został wyróżniony przez starostę Krzysztofa Bieńkowskiego medalem „Gloria Prasnensis Terrae”.

Nie mogło także zabraknąć wyrazów uznania dla obecnych i emerytowanych nauczycieli, którzy wprowadzili w dorosły świat oraz zawodową aktywność wiele pokoleń młodych ludzi. Wielu z nich wychodząc spod opiekuńczych skrzydeł szkoły, stało się chlubą powiatu przasnyskiego, promując nasz region nie tylko w ojczyźnie, ale również poza jej granicami. Z ust gości popłynęło wiele pięknych słów pod adresem dyrekcji, rady pedagogicznej, uczniów i rodziców. Wszyscy podkreślali potrzebę otwartości, wzajemnego szacunku w procesie wychowywania uczniów.

Po chwilach wzruszeń, złożonych życzeniach i przemówieniach zaproszonych gości, nadszedł czas sentymentalnych spotkań i rozmów dawnych uczniów placówki, które przywołały wspomnienia młodzieńczych lat oraz czas spędzony na szkolnych warsztatach, zajęciach praktycznych czy w internacie. Punktem kulminacyjnym jubileuszowej gali był koncert zespołu PECTUS. Jubileuszowe obchody zwieńczył bal absolwentów.

Fot. Lech Smoliński

Galeria zdjęć