Przetarg sprzedaż PSG

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz (oznaczonych jako działki nr: od 203/146 do 203/152 oraz od 203/162 do 203/167), dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00003196/3.  

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.