Przetarg sprzedaż

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00003196/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Pierwszy przetarg na zbycie n/w nieruchomości odbył się w dniu 22 listopada 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu