gdfgsd.png

28 marca 2024 roku podpisania kolejnych umów na realizację Zadań Publicznych Powiatu Przasnyskiego. Prócz beneficjentów, w spotkaniu uczestniczył Starosta Paweł Mostowy wraz z Wicestarostą Renatą Kosman. Dzięki zawartym umowom, przy udziale powiatowych funduszy w 2024 roku zostaną zrealizowane projekty integracyjne dla dzieci i seniorów.

Stowarzyszenie „Przasnyscy Seniorzy" zrealizuje zadanie: „Znane i nieznane talenty Przasnyskich Seniorów", skierowane do osób posiadających liczne talenty i chcących je zaprezentować szerszej publice. Stowarzyszenie dedykuje swoje zadanie seniorom mieszkającym w Przasnyszu i okolicach, odpowiadając na rosnące potrzeby społeczności osób starszych Powiatu Przasnyskiego, którzy z racji wieku zaczynają doświadczać uczucia osamotnienia. Dzięki realizacji  zadania seniorzy zyskają kolejną okazję do wymiany doświadczeń, budowania wzajemnych relacji oraz poczucia spełnienia poprzez dzielenie się swoimi pasjami.

Stowarzyszenie „Przasnyscy Seniorzy" funkcjonuje od listopada 2023 roku. Chociaż ma krótką historię, obfituje w doświadczenia swoich członków i prezentuje wysoką kulturę działalności, co potwierdzają cykliczne imprezy taneczne organizowane specjalnie dla starszej społeczności z terenu powiatu przasnyskiego oraz powiatów sąsiednich.

Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki zrealizuje zadanie pn „Artystyczne Świętowanie", czyli artystyczne warsztaty dla dzieci o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zajęcia będą połączone z konkursem plastycznym, w którym dzieci otrzymają w nagrodę drobne upominki. Żelaźnianki, podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizują również uroczysty  marsz niepodległościowy 11 listopada, który przejdzie ulicami Żelaznej Rządowej. Podczas artystycznego świętowania Niepodległości będziemy mogli podziwiać występy lokalnych zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich, a dzieci zaprezentują wiersze. Pochód z flagami zakończy się wspólną zabawą, rozmowami i wspominkami przy ognisku.

Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki jest młodą, ale doświadczoną i chętną do pracy organizacją. Koło od 2 lat organizuje patriotyczny marsz 11 listopada oraz ma ambicję uczynienia go imprezą cykliczną. Gospodynie z powodzeniem podtrzymują tradycje: pieką pączki na tłusty czwartek, uczą tradycyjnej metody wyrabiania palm wielkanocnych z bukszpanu i wierzbowych gałązek, dzielą się umiejętnościami artystycznymi podczas pikników i festynów oraz promują kurpiowszczyznę.

Galeria zdjęć