Grafika, Powiat Przasnyski przeznaczy ponad milion złotych na zabytki. Treść w artykule.

Podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego 27 listopada 2023 r. jednogłośnie podjęto uchwały, dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na obszarze powiatu. W 2024 r. środki - w łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł -umożliwią prace remontowe w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu oraz w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Rostkowie. Inwestycje zostaną sfinansowane dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Przasnyski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładów własnych, pochodzących z budżetu powiatu.

W 2023 r. Powiat Przasnyski przygotował i złożył wnioski na prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Kapucynek w Przasnyszu oraz na II etap remontu kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Dzięki temu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd powiatowy pozyskał niemal 1,2 mln zł.

Radni jednogłośnie uchwalili, że w 2024 roku - w ramach rządowego dofinansowania - Powiat Przasnyski udzieli Klasztorowi Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu dotacji w wysokości 686 000 zł na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zespole klasztornym wpisanym do rejestru zabytków. Wkład własny na inwestycję, wynoszący 14 tys. zł zostanie pokryty z budżetu Powiatu Przasnyskiego.
W ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd powiatowy dofinansuje także remont kościoła w Rostkowie kwotą 500 000 zł. Dotacja umożliwi II etap prac na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W tym projekcie wkład własny, pochodzący z budżetu Powiatu Przasnyskiego wyniesie, 11 000 zł.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia, a za ich realizację odpowiedzialny będzie Zarząd Powiatu Przasnyskiego ze Starostą Pawłem Mostowym na czele.