Grafika z logo: PFRON po prawej i Wypożyczalnia technologii po lewej. Treść w artykule.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program Wypożyczalnia Technologii Wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. 

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które nie mają zapewnionej dostatecznej dostępności do technologii wspomagających, zwłaszcza do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym mogłyby zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, które:
•    legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności (czyli orzeczeniem wydawanym dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym,
•    w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymały ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chcą wypożyczyć.

Jeśli jednak:
•    stan zdrowia osoby z niepełnosprawnością pogorszył się na tyle, że nie może ona korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych utraciła go (np. kradzież, zniszczenie) – może ona zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON i może złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej po wcześniejszej pozytywnej opinia CIDON, 
•    wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie należy dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza. Na liście technologii dostępnej (xlsx 16 KB) znajduje się informacja, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
•    W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
•    W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON. Przejdź do cidon.pfron.org.pl/kontakt/

Stan realizacji wniosku można sprawdzić:
•    Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) 228998922
•    Wyślij wiadomość e-mail na adres

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie: Program pn. "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością" (docx 32 KB)