Prace wykończeniowe pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu. Treść w artykule.

W Przasnyszu przy ul. Ruda trwają prace wewnątrz budynku, w którym powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Inwestycja okazuje się niezbędna, gdyż w powiecie przasnyskim brakuje miejsc dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby korzystać z opieki i zajęć terapeutycznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ruda będzie ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu typu A i B, skierowanym do osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu przasnyskiego. ŚDS zapewni dzienne wsparcie dla ok. 50 uczestników.

Budynek składał się będzie z części administracyjnej, sali teatralno-muzycznej, części żywieniowej, pokoju medycznego, pomieszczeń towarzyszących i zaplecza technicznego. Planowane są również pracownie: kulinarna, terapii, przyrodniczo – ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, umiejętności społecznych i życia codziennego, prac stolarskich, krawiecka, komputerowa, ćwiczeń ruchowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 11 mln zł. Aż 85% środków na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, a późniejsze utrzymanie tego obiektu również będzie finansowane przez budżet państwa.

Planowany termin zakończenia inwestycji – II połowa 2024 r.

Galeria zdjęć