Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Chorzele, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00052646/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.