Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

Starosta Przasnyski ogrłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie (wsi) Dynak, gm. Jednorożec, oznaczonej jako działka nr 48/3 o pow. 0,2111 ha.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.