Starosta Przasnyski Paweł Mostowy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Pióro, Wiceprezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego SA Marek Sobota oraz pracownicy wizytują plac budowy ronda w Chorzelach

Mimo zimowej aury Powiat Przasnyski nie zwalnia tempa: po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń rozpoczęto już prace przygotowawcze na placu budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Myszyniec z drogą powiatową nr 3249 W – ul. Rataja, w miejscowości Chorzele, które połączy tzw. "obwodnicę Chorzel" z siecią drogową województwa mazowieckiego (przecięcie z ul. Zarębską w Chorzelach). 

W dniu 21 listopada 2023 roku Starosta Przasnyski Paweł Mostowy wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierzem Pióro oraz Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego SA Markiem Sobotą wizytowali plac budowy, by ustalić plan działania na najbliższe tygodnie. 

Władze Powiatu Przasnyskiego w dniu 2 października 2023 roku zawarły umowę z Wykonawcą inwestycji - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna z Suwałk, które zadeklarowało wykonanie przedmiotu zamówienia za sumę 4 722 430,94 zł brutto. Dzięki skutecznym działaniom władz powiatowych pozyskano 5,2 mln zł na budowę ronda z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem, co pozwoli na całkowite sfinansowanie budowy ze środków zewnętrznych. 

Od początku obecnej kadencji o realizację tej ważnej dla mieszkańców Chorzel inwestycji zabiegał Radny Rady Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Nieliwodzki. Wartym podkreślenia jest fakt, że na początku obecnej kadencji Rady Powiatu Przasnyskiego nowe władze zastały budowę "obwodnicy Chorzel" z praktycznie zerowym postępem realizacji prac. 

Dzięki sprawnym decyzjom i ponownie ogłoszonemu przetargowi wyłoniono nowego wykonawcę, który zbudował zarówno "obwodnicę Chorzel", jak i most na rzece Orzyc. Radny Nieliwodzki niejednokrotnie podkreślał podczas Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, że trzeba podjąć wszelkie możliwe kroki, by ta obwodnica została włączona do ruchu i odciążała centrum Chorzel, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Powstanie ronda na ul. Zarębskiej jest jednym z takich kroków, ponieważ połączy drogę powiatową - "obwodnicę Chorzel" z drogą wojewódzką nr 614.

Obecnie władze Powiatu Przasnyskiego oraz Mieszkańcy naszego Powiatu oczekują na rozstrzygnięcie przetargu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na budowę ronda w miejscowości Rembielin (skrzyżowanie dróg: krajowej nr 57, wojewódzkiej 616 i powiatowej 3249W), dzięki czemu "obwodnica Chorzel" będzie połączeniem DW 614 i DW 616.