Grupa ludzi ubranych na sportowo idzie leśną drogą

To już kolejny raz, kiedy z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego odbyła się akcja sprzątania lasów na terenie powiatu przasnyskiego. W sobotę 9 września 2023 roku liczna grupa urzędników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz Urzędu Gminy Przasnysz w asyście pracowników Nadleśnictwa Przasnysz i Koła Wędkarskiego nr 66 przystąpiła do akcji sprzątania lasu w pobliskim Karwaczu.

Akcja rozpoczęła się rano, gdy grupa ochotników zebrała się na terenie przy zalewie w Karwaczu, gdzie zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony, rękawice i worki na śmieci. Następnie podzieleni na grupy wyruszyli w kierunku lasu, który z uwagi na popularność i bliskość miasta stanowi problematyczne miejsce porzucania odpadów.

Podczas zbierania śmieci uczestnicy akcji natrafiali na różne rodzaje odpadów, w tym plastikowe i szklane butelki, opakowania po jedzeniu, zużyte i zniszczone materiały budowlane. Niektóre z tych przedmiotów były zdegradowane przez czas i warunki atmosferyczne, jak również schowane pod warstwą zieleni, opadłych liści i ziemi. Jednak pomimo trudności, ochotnicy pracowali z zaangażowaniem i determinacją. Uczestnicy akcji sprzątania byli aktywnie wspomagani przez Starostę Krzysztofa Bieńkowskiego, Wicestarostę Pawła Mostowego oraz Wójt Grażynę Wróblewską.

Prace postępowały sprawnie, po kilku godzinach intensywnej pracy udało się zebrać zadziwiającą ilość śmieci, worki zostały odpowiednio zabezpieczone i przekazane do recyklingu lub właściwej utylizacji. Akcja sprzątania lasu w Karwaczu była nie tylko okazją do poprawy stanu środowiska, ale również znakomitą okazją do jednoczenia lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Każdy może wnieść swój wkład w ochronę przyrody i działać na rzecz bardziej świadomego postępowania wobec środowiska naturalnego. Dbajmy o naturę i nie pozostawajmy obojętni na jej stan!

Galeria zdjęć