Zarządzenie Starosty Przasnyskiego

Zarządzenie Nr WO.120.54.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 2040/3 o pow. 0,0112 ha, położonej w obrębie 0002 Miasta Przasnysz, przy ul. Leszno, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu