Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 729/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego, oznaczonej jako działka nr 1659/6 o pow. 0,0138 ha, położonej w obrębie 0002 Miasta Przasnysz przy ul. Św. Wojciecha, której część przeznaczona została do użyczenia na rzecz Gminy Przasnysz 

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.