Informacja o dotacji na ekologiczny piknik rodzinny. Tekst w artykule.

Powiat Przasnyski z przyjemnością informuje, że w dniu 9 września 2023 r. w godz. 12.00-16.00 odbędzie się „Ekologiczny piknik rodzinny” na terenie zielonym przy basenach odkrytych (za ZSP przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu). Piknik jest skierowany do mieszkańców powiatu przasnyskiego, w ramach programu Ekologiczny piknik rodzinny, realizowanego przez Powiat Przasnysz, a dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Celem podjętych działań w formie ekologicznego pikniku jest edukacja ekologiczna, połączona z bezpośrednim zaangażowaniem społeczności lokalnej w działania ekologiczne i prozdrowotne. Poprzez zabawę, gry i konkursy uczestnicy pikniku będą mieli możliwość sprawdzenia i uzyskania wiedzy o wpływie życia codziennego na środowisko oraz poprawę jego stanu. Poszerzą swoje wiadomości z zakresu ochrony środowiska poprzez budowanie proekologicznych wartości, wzorców i zachowań.

„Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.

W programie:
- udział w cyfrowej wspinaczce dzięki technologii VR
- wykłady dotyczące ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii
- stanowisko sadzenia roślin antysmogowych
- animacje, gry, zabawy i quizy o ekologii, poczęstunek
- pokaz eko biżuterii wykonanej przez uczestników pikniku z materiałów recyklingowych
- stanowiska eksperckie o ekologii

Informacja o dotacji na ekologiczny piknik rodzinny. Tekst w artykule.

Galeria zdjęć