Na zdjęciu mieszkańcy gminy Bogate i Starosta Przasnyski

4 sierpnia 2023 roku we wsi Grabowo, położonej na terenie gminy Przasnysz, odbyło się spotkanie mieszkańców ze starostą  Krzysztofem Bieńkowskim, aby omówić świeżo zrealizowany projekt: przebudowę drogi Przasnysz – Baranowo, która przebiega przez ich okolicę i ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców tego terenu.

Spotkanie z mieszkańcami rozpoczęło się w Świętym Miejscu, gdzie uczestnicy spotkania, które zorganizowała radna powiatowa Małgorzatą Grabowską, omówili inwestycje powiatowe w gminie Przasnysz, w tym tą najnowszą - kompleksową modernizację 9-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Przasnysz – Baranowo. Mieszkańcy docenili zabiegi władz Powiatu Przasnyskiego, które podjęły skuteczne działania i pozyskały środki rządowe na tę inwestycję. Wykazali szczególnie zadowolenie ze ścieżki rowerową z Przasnysza do Dębin, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo podróży. Spotkanie dotyczyło także spraw lokalnych. Starosta uważnie wysłuchał każdego głosu i omówił szczegółowo poruszane zagadnienia.

Przeprowadzenie inwestycji było możliwe za sprawą środków w wysokości 13,3 mln zł z programu Polski Ład, które Powiat Przasnyski pozyskał dzięki osobistemu wstawiennictwu Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego u Premiera Mateusza Morawieckiego. Rządowe fundusze umożliwiły kompleksową przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych:
- Odcinek DP 3234 W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w km 14+731 – 21+937 oraz
- Odcinek DP 3227 W – Przasnysz – Baranowo, w km 1+440 – 10+447.