Komunikacja publiczna Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1343 ze zm.) Powiat  Przasnyski ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 22ust. 1 pkt.1 ww. ustawy.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.