Starosta Przasnyski wręcza Proboszczowi promesę remontu kościoła w Chorzelach

W naborze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którego promocję i koordynację włączył się Starosta Krzysztof Bieńkowski, wzięły udział wszystkie gminy z terenu powiatu przasnyskiego, zyskując ponad 6,8 mln zł na odbudowę 13 zabytkowych obiektów. Jednym z nich będzie kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach. Symboliczną promesę na 784 tys. zł starosta wręczył ks. kan. Stanisławowi Dziękiewiczowi.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to projekt, jakiego w sferze troski o polskie dziedzictwo i kulturę nigdy wcześniej nie było. Starania o to, aby przywrócić dawny blask zabytkom z terenu powiatu przasnyskiego, jeszcze w lutym br. podjął Starosta Krzysztof Bieńkowski, z którego inicjatywy w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu odbyło się spotkanie konsultacyjne z proboszczami parafii, włodarzami gmin z naszego terenu oraz przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zaowocowało wieloma wnioskami o fundusze, z których 13 zakończyło się przyznaniem dofinansowań na remonty zabytków, położonych na terenie wszystkich gmin powiatu przasnyskiego. W Gminie Chorzele wsparcie otrzymają dwa zabytkowe obiekty. Jednym z nich jest kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach. Promesa trafiła już do rąk proboszcza parafii - ks. kan. Stanisława Dziękiewicza. Symboliczny czek na 784 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu i naw bocznych, wymianę pokrycia dachowego oraz remont elewacji kościoła, wręczył Starosta Krzysztof Bieńkowski, uczestniczący w koordynacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na terenie powiatu przasnyskiego.