Zdjęcie grupowe gosopdyń z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzankowie

Powiat Przasnyski wsparł wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzankowa na finał wojewódzki konkursu "Polska od kuchni" do Sochaczewa.

30 lipca 2023 r. Panie z KGW z Dobrzankowa promowały Powiat Przasnyski podczas wojewódzkiego finału konkursu kulinarnego, do którego zakwalifikowało się 26 KGW z Mazowsza. Nasze reprezentantki przygotowały swoje popisowe dania regionalne: czerninę oraz kaczkę.

Serdecznie dziękujemy za promowanie naszego Powiatu w skali całego województwa!