Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.6853.2.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, oznaczonej jako działka nr 501/2.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.