Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.683.3.28.2022 z dnia 12 lipca 2023 roku o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 – Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.